Vertrouwen herstellen

Mogelijk is je team nieuw of ben jij net als nieuwe manager op het team gezet.

Het loopt niet soepel en je wilt je team naar een niveau van vertrouwen brengen dat ze soepel samenwerken? Er zijn meer irritaties dan je wilt, en niet-functionele voortslepende discussies. Ben je er aan toe om dat te veranderen?

Voorwaarde voor succes is dat vertrouwen de kernoorzaak is, als je daar niet echt van overtuigd bent, dan raad ik aan dat je eerst een analyse laat doen, zie onder organisatieanalyse.

Je hebt zelf als kernoorzaak vastgesteld dat het niet goed zit op vertrouwen en op elkaar inspelen. Zoals Lencioni aangeeft: de worteloorzaak voor afwezigheid van vertrouwen is dat teamleden hun zwakheden niet tonen: kwetsbaarheid laten zien en open met elkaar zijn. Dit kost veel energie, omdat er tijd en energie in defensief of preventief gedrag gaat zitten (indekken, elkaar geen vragen durven te stellen, geen positie in durven nemen).

Enneagram 

In dat geval is een één- of tweedaagse training Enneagram zeer effectief. Je teamleden leren zichzelf en elkaar beter kennen op een relaxte en leuke manier. Ieder wordt meer zichtbaar. Vanuit het vertrouwen dat daaruit ontstaat, kan het team beter gaan samenwerken. Het zal helderder worden waarom bepaalde teamleden moeite met elkaar hebben, of waarom zij het juist perfect met elkaar kunnen vinden.

Tevens wordt zichtbaar welke enneagramtypes er in je team ontbreken of oververtegenwoordigd zijn.

Zelfinzicht & vertrouwen

Na de initiële sessie, is het zaak met een opvolgprogramma de zoektocht naar zelfinzicht en het bouwen aan onderling vertrouwen te borgen. Bij de begeleiding van een team in een grote bank, waren veel teamleden zelf gemotiveerd om ook na de training dieper in de enneagram-beschrijvingen te gaan. Die bieden in feite zelfinzicht.

Ontwikkeling

De opvolging kan nog doelgerichter worden en meer energie geven als er vervolgens richting gegeven wordt: hoe kan elk teamlid zijn of haar sterke kanten ten dienste stellen aan de visie waar het team over een jaar wil staan? Vervolgens is het van belang deze focus in te bedden in het dagelijks functioneren van het team. Ten slotte kan het Enneagram input bieden voor de verdere ontwikkeling van de teamleden; en daarmee voor het team als geheel.

Neem contact op
voor een (gratis) intake gesprek

Contact

Telefoon of whatsapp

06 4022 8274

Email

info@krijgsmancoaching.com

Follow by Email
Facebook
Twitter
LinkedIn